vadervanliefde.com

Boeke volgens aanbevole volgorde

Identiteitsoorlog

Identiteitsoorlog is ‘n pad na selfontdekking.  Dit is ‘n uitnodiging om jou waardestelsel slegs vanuit ‘n konteks van verhoudings te ontdek.

Dade van Ons Sagmoedige God

Dade van ons Sagmoedige God bring oortuigende bewys vanuit die Bybel na vore om God te onthef van die aantuigings dat Hy ongevoelig, veroordelend, beherend en onregverdig is, sy humeur verloor en gewelddadig is. Hierdie boek illustreer dat die hele Bybel, indien korrek verstaan, in harmonie is met die duidelike stelling: “God is liefde.” (1 Joh. 4:8)

Kruis-Belewenis Ondersoek die Kruis

Waarom die Kruis en wie benodig dit?
Waaom word die Kruis benodig vir ons redding?
Is die toorn van God deur die dood van sy Seun bevredig?
Wat is God se geregtigheid en verskil dit van ons geregtigheid?
Waarom het Jesus Homself met 'n bronsslang vergelyk?
Wat leer ons by die Heiligdom van Israel omtrent die kruis?

Trooster

Adam moes 'n besluit neem toe sy vrou die vrug na hom gebring het. Hy het sy Meester verwerp deur haar te volg en van die vrug te eet.

Wie sou nou sy bron van vertroosting word?

Oorspronklike Liefde

As ons 'n God aanbid wat liefhet as gevolg van inherente eienskappe, sal ons dieselde doen.

Ons word soos dié wat ons aanskou. As ons die Seun aanbid aan Wie alle dinge gegee is en wat rus in die versekering van sy Vader se soete welwillende Agape liefde, kan ons verander word na die beeld van hierdie liefde en kan ons liefhê soos God die Seun liefhet

Ons God is Agape en in Hom is glad geen Eros liefde te bespeur nie.

Vader van Liefde

Sal God mense veroordeel en terselfdertyd ook opdrag gee om ander nie te oordeel nie, maar om hulle onvoorwaardelik lief te hê? In Joh. 14:9 sê Jesus: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” Het Jesus ooit iemand veroordeel? Jesus raai ons almal aan om ons oë te salf met Sy geestelike oogsalf sodat ons beter kan “sien” (Open.3:18). Dus, wanneer ons die Bybel deur hierdie nuwe oë lees, word die sluier van vrees en veroordeling weggeneem (2 Kor. 3:14-16). Wanneer die ware karakter van ons hemelse Vader geopenbaar word deur die Gees van Sy Seun, begin ons sien dat God 'n nie-veroordelende Vader is wat ons altyd liefhet met sy hele hart en met sy hele siel en met al sy krag.

Agape

In die lewe van Christus, 2000 jaar gelede, sien ons 'n voorbeeld van onbaatsugtige liefde wat aan tallose mense vrede besorg het. Sommige van die aansprake van Christus is baie moeilik om op te los, gegewe die verskil tussen die beskrywings van God in die Bybel en die lewe van Christus, veral vir dié met ‘n diepgaande belangstelling in die Woord van God. Jesus het egter in 'n aangrypende oomblik met een van Sy volgelinge gespreek en gesê: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.”

Verterende Vuur

Christene glo bykans universeel dat daar net een manier is om die sonde te beëindig. Dit is om die goddelose te stuit deur 'n vurige stroom van God af te bring wat die goddelose sal verbrand.

"Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte – dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was." Jesaja 53:4

Die Goddelike Patroon van die Lewe

Universele patrone van lewe is oral om ons. Hul oorsprong is die oorspronklike Goddelike Patroon wat afkomstig is van die Vader, deur die Seun, en word gevind op elke vlak van die lewe.

Volgens Jou Oordeel

Oordeelsdag! Die meeste kulture regoor die wêreld het 'n beginsel dat almal 'n oordeel in die gesig staar vir die dinge wat hulle in hierdie lewe gedoen het. Jesus Christus bied 'n eenvoudige beginsel om hierdie oordeelsproses te verduur:

"Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie." Matthéus 7:1.

Hoe sal dit wees om in 'n koninkryk te woon waar jy ophou om ander te oordeel? Hoe is dit moontlik? Ons oordeel voortdurend mense se voorkoms, lengte, gewig, vaardighede. Ons oordeel mense op grond van hul velkleur, hul godsdienstige verbintenis, hul sosiale status, hul inkomste en hul intellek.

Waar kan ons die ideale voorbeeld vind van iemand wat nie oordeel nie, sodat ons hierdie voorbeeld kan volg?

"Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand nie." Johannes 8:15

Die Wysheid van God

Hy wat die Seun het, het die lewe. Hoekom is dit so? Want in die Seun van God woon die suiwer hart van ’n gehoorsame Seun aan Sy Vader. Hy doen altyd die dinge wat die Vader behaag. Hy het ook die Vader se seën en diepe toegeneentheid. Die hart van die Seun rus volkome in Sy Vader se liefde.

Lewenskwessies

In hierdie boek beskryf Adrian Ebens die kanaal van seën, wat vanuit God, die bron van alles wat lewe, vloei; ‘n kanaal wat slegs behoue kan bly deur een baie spesifieke sleutelbeginsel: onderdanigheid. Die liefdesverhouding tussen God en Sy Seun, wat duidelik openbaar word in die vrywillige onderdanigheid van die Seun aan die Vader, is die goddelike beginsel waarsonder hierdie seën nie kan bestaan nie.

My Beminde

Ek hoor Sy voetstappe, my pols versnel in afwagting. Ek hoor Sy stem soos die geluid van baie waters. Dit is soos ‘n lieflike balsem vir my siel. My Beminde roep. Kan dit ek wees vir wie Hy roep? Hoe kan sulke kosbare hoop in my hart gekoester word? Waaruit onstaan hierdie idee? Waarom moet ek waardig beskou word om Sy aandag te ontvang – hierdie magtige Prins,

Beminde Seun van die Vader?

Met ego’s uit die Heiligdom, Hooglied van Salomo, and Die Christen se Reis na die Ewigheid word die reis van een man nagespoor deur hindernisse, moeilikhede, toetse en uitdagings, om alles te verkoop ter wille van wat hy ontdek – om verlief te raak op Jesus, die Seun van die Vader.

Fontein van Seën

Betree God se Rus deur die Kanaal van Sy vasgestelde Tye.

Die Innigheid van God

‘n Kampvuur-kuier klink heerlik! Wat sal gebeur as daar iemand is van wie jy nie hou nie? Daardie paar uur kan baie ongemaklik vir almal om die vuur wees. Stel jou nou voor dat jy uitgenooi word om die ewigheid saam met God om sy kampvuur deur te bring. Ongelukkig het jy soveel slegte dinge van Hom gehoor… Waarom moet jy die ewigheid deurbring met iemand wat ‘n beheervraat en kwaai is, iemand van wie jy glad nie hou nie? Wel, dit mag die slotsom wees waartoe jy gekom het omtrent God, uit wat jy van Christene sowel as nie-Christene gehoor het. Sê nou Hy is werklik ‘n Vader wat eintlik slegs die beste vir Sy kinders wil hê en naby hulle wil wees?

Oorwinning in Kanaän

Hoe kan ons Israel se volslae vernietiging van nasies met die swaard, versoen met die woorde van Christus? Matteus 26:52 …want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Nie net mans nie, maar ook vroue en kinders: Deurteronomium 2:34 In daardie tyd het ons al sy stede verower en verwoes. Van hulle mans, vrouens en kinders het ons niemand laat vrykom nie. Het die Israeliete weklik in harmonie met die karakter van God gehandel?