Welkom op Vader van Liefde! Ons is so bly dat u hier kom besoek aflê. Op hierdie webbladsy deel ons die beste materiaal omtrent die karakter van ons genadige, liefdevolle Vader – en indien u hier lees, sal u verstaan hoekom ons ten volle oortuig is dat Hy werklik ‘n God van liefde is. Daar is so baie wat misverstaan word omtrent God se karakter – selfs onder toegewyde Christene! Satan het sy beste gedoen (baiemaal met sukses) om mense te oortuig dat God deurtrek is met sy eie (Satan se) eienskappe – dié van woede, wraak en moord – eerder as die eienskappe van God self waarvan vertel word in die Bybel: liefde, geduld en goedertierenheid.

“Maar wat van al die stories in die Ou Testament waarin God opdrag gee om dood te maak en God self ook doodmaak?” vra u dalk. Ons het dieselfde vrae gevra – want ‘n God wat doodmaak skakel nie in met die God wat deur die Here Jesus in die  Nuwe Testament openbaar word nie - hierdie kognitiewe dissonansie (of die bewuste wanklank van onenigheid) is versteurend vir enigiemand wat probeer verstaan waarom God ‘n God van liefde is.

U sal op hierdie webbladsy die resultaat vind van ‘n 16-jaarlange soeke om meer te leer van God en wie Hy werklik is. Elke boek beskryf ‘n omsigtige en diep Bybelstudie omtrent toepaslike onderwerpe.  Ons hoop dat dit vir u net so ‘n groot seën inhou as wat dit vir ons gebring het.  Daar is soveel vryheid en vreugde in die seker wete dat God werklik ‘n God van liefde is, en dat Hy ons liefhet met ‘n diepe en werklike liefde.

Indien u ‘n nuweling op hierdie webbladsy is, laat ons asseblief toe om die volgorde van studie aan te beveel:

  1. Identiteitsoorlog (Identity wars): In ‘n wêreld waar miljoene mense die effek voel van waardeloosheid, waar duisende vermoei word wanneer hulle die pas probeer volhou om die goeie werksverrigting voor te hou sodat hulle waardevol geag kan word, en waar duisende doodeenvoudig ingee onder depressie, aangewakker deur hulle gevoel van waardeloosheid – in hierdie wêreld wil God ons die sekerheid gee dat daar Iemand is wat ons liefhet en oneindige waarde aan ons toeskryf. Hierdie boek beskryf ons “identiteitsoorlog” – vanaf die gevoel van waardeloosheid en om nooit goed genoeg te wees nie, na die die vredevolle aanvaarding van ons werklike waarde – ‘n lewensveranderende sekerheid, aan ons geskenk deur God in sy Seun.
  2. Agape:  Jesus het aan sy dissipel Filippus gesê dat die Vader in die Hemel, in sy karakter, net soos Jesus is.  Hierdie boek verklaar dat hierdie woorde van Christus korrek is in die lig van al die geweld wat in die Skrif voorkom, veral in die Ou Testament.
  3. Die Lewe is Waardevol (Life Matters):  Die oplossing van die identiteitsoorlog is die sleutel tot gelukkige en gesonde verhoudings. In hierdie boek sal jy agterkom hoe die oorlog tussen Satan se leuen van waarde-deur-prestasie vs. God se Koninkryksbeginsel van waarde-deur-kindskap, afgespeel het deur die geskiedenis van die mensdom.  Jy sal ook leer hoe om God se beginsels, geskoei op verhoudings, toe te pas op jou eie gesinsverhoudings, om die goeie orde te herstel en te bewaar.
  4. Die Goddelike Patroon van die Lewe (The Divine Pattern of Life):  Die verhouding tussen God die Vader en sy Seun Jesus Christus, soos beskryf in 1 Korintiërs 8:6, is die sleutel om die mees belangrike waarhede in die Bybel te verstaan. Dit is ‘n eenvoudige, maar tog diepgaande “formule” om nie net Bybelse konsepte nie, maar ook ander verhoudings,  te ontsluit.
  5. Oorspronklike liefde (Original Love): Wat vertel die Bybel ons omtrent werklike liefde in die huwelik? Met soveel hartseer in die man-vrou-verhoudings, bring Oorspronklike Liefde ons terug na die oorspronklike verhouding in Eden. Dit bied aan ons ‘n paar sleutels tot ‘n verbeterde huwelik.
  6. Die Wysheid van God (Wisdom of God):  In die begin het God die heelal ontwerp op ‘n  baie spesifieke wyse, sodat  Hy innigheid en intimiteit aan sy geskape kinders kan waarborg. Leer omtrent die eeue-oue wysheid van God omtrent hoe Hy die heelal geskape het, en waarom. 
  7. My Beminde (My Beloved):   Hierdie boek is die persoonlike verhaal van die outeur van hierdie blog. Hierin deel hy sy persoonlike reisverhaal  in die ontdekking van die ware God van die Bybel en sy eniggebore Seun, en die verskil wat dit gemaak het in sy persoonlike lewe.