vadervanliefde.com

Boeke

Dade van Ons Sagmoedige God

Dade van ons Sagmoedige God bring oortuigende bewys vanuit die Bybel vorendag om God te onthef van die aantuigings dat Hy ongevoelig, veroordelend, beherend en onregverdig is, sy humeur verloor en gewelddadig is. Hierdie boek illustreer dat die hele Bybel, indien korrek verstaan, in harmonie is met die duidelike stelling: “God is liefde.” (1 Joh. 4:8)

Identiteitsoorlog

Identiteitsoorlog is ‘n pad na selfontdekking.  Dit is ‘n uitnodiging om jou waardesisteem slegs vanuit ‘n verhoudings konteks te ontdek.

Lewenskwessies

In hierdie boek beskryf Adrian Ebens die kanaal van seën, wat vanuit God, die bron van alles wat lewe, vloei; ‘n kanaal wat slegs behoue kan bly deur een baie spesifieke sleutelbeginsel: onderdanigheid. Die liefdesverhouding tussen God en Sy Seun, wat duidelik openbaar word in die vrywillige onderdanigheid van die Seun aan die Vader, is die goddelike beginsel waarsonder hierdie seën nie kan bestaan nie.

My Beminde

Ek hoor Sy voetstappe, my pols versnel in afwagting. Ek hoor Sy stem soos die geluid van baie waters. Dit is soos ‘n lieflike balsem vir my siel. My Beminde roep. Kan dit ek wees vir wie Hy roep? Hoe kan sulke kosbare hoop in my hart gekoester word? Waaruit onstaan hierdie idee? Waarom moet ek waardig beskou word om Sy aandag te ontvang – hierdie magtige Prins,

Beminde Seun van die Vader?

Met ego’s uit die Heiligdom, Hooglied van Salomo, and Die Christen se Reis na die Ewigheid word die reis van een man nagespoor deur hindernisse, moeilikhede, toetse en uitdagings, om alles te verkoop ter wille van wat hy ontdek – om verlief te raak op Jesus, die Seun van die Vader.