vadervanliefde.com

Agape: Voorwoord

gepos Okt 14, 2018 in Agape: Uittreksels
922 Hits

Voorwoord

Dit is ‘n weldeurdagte feit dat kinders meeste, en selfs alle, eienskappe van hul ouers erf. Dit word bewerkstellig deur die proses van observasie en interaksie, wat die vader en moeder se goeie, sowel as slegte eienskappe reflekteer in die lewe van die kinders. Dit word die Wet van Oorerwing genoem.

Hierdie wêreld is gevul met wreedheid, brutaliteit en ‘n gees van agressiwiteit teenoor enige waargenome bedreiging, hetsy dit werklik is of slegs in jou verbeelding bestaan. Hierdie gedagteprosesse lei tot die verwoesting van lewe wat geregverdig en goedgepraat word.

Diep in elkeen van ons is daar ’n sielsuitroep na vrede, rustigheid en die sekerheid dat ons waardig geag word en geliefd is. Hoe kan die mensdom nader beweeg aan hierdie ideaal? Die vooruitgang in tegnologie laat ons dieper wegsink in geweld en selfsug.

Die lewe van Christus bied aan ons ’n voorbeeld van ’n onselfsugtige liefde wat vrede aan miljoene siele verskaf het. Meermale was hierdie voorbeeld van onselfsugtigheid onderwerp aan die ander verhale waarin God se handeling met mense opgeteken is en sodoende is die karakter van Jesus op aarde verwoes.

Daar is tye wanneer God uiters gewelddadig optree en volksmoorde vereis; biede kinders en soldate. Daar word meermale opgeteken dat Hy woedend is. Dit veroorsaak dat ons konsep oor die kruisdood besmet is met die gedagte dat God die dood aan die kruis vereis het vir die wetsoortreders se onthalwe.

Hierdie sienswyse is prominent in talle gelowe, insluitend ateïsme, wat deur die Franse rewolusie voortgestu is. Tydens hierdie tydperk het duisende moorde die weg hiervoor oopgebaan.

Vir diegene wat belangstelling toon in die woord van God, is ‘n onversoenbare kloof oopgeklief tussen die beskrywings van God en Jesus se lewe in die Bybel. Tog het Jesus aan een van Sy volgelinge verklaar: “As jy my gesien het, het jy die Vader gesien”.

Hoe kan dit moontlik wees? Is God waarlik genadig, lankmoedig en groot van goedertierentheid soos geopenbaar in die lewe van Jesus? In die hartjie van die wet is die volgende geskrywe: “Jy mag nie moord pleeg nie.” Is dit ’n refleksie van God se karakter of is dit ’n stel reëls vir die lewende wesens van ‘n laer rangorde en gevolglik is daar ’n ander stel reëls vir die Allerhoogste gesag? Watter effek het dit op die gemoedere van die leiers wat hierdie patroon aanskou en implimenteer? Sal dit leiers kweek wat hierdie patroon sal volg sodra hul die leiersposisie beklee?

Hierdie volume bevat die samestelling van ’n 16-jaar lange soektog na ware antwoorde op die bogenoemde vrae. Die reis het begin op die dag toe ek my eersgeborene seun in my arms vashou en ervaar hoe ’n oorvloed van diep liefde deur my wese spoel. Hierdie ervaring van goddelike emosies het my gelei tot die gedagte dat die gevoel wat in my opgewel het vir my seun, ’n refleksie van God se liefde vir Sy Seun is en gevolglik ook vir Sy aardse kinders. Die reis was lank en met tye uitputtend. Soms was daar onversoenbare teenstellings in die Bybel wat ek nie kon uitpluis nie.

Ek deel met jou die samevatting van my navorsing. Hierdie reis het my na ander lande geneem om hierdie soeke na waarheid met ander reisigers te deel.  Dit was werklik ’n seëning aan al die betrokkenes. Ek getuig teenoor jou dat God inderdaad liefde is. Hy is nie ’n gewelddadige wese nie. Hy intimideer ons nie met die gedagte van ’n ewigbrandende hel waarin miljoene gegooi sal word om te ly vir die res van die ewigheid soos miljoene glo nie.